118131

Ja Poruka 150 gadu jubilejai veltts literri muzikls uzvedums T ir mlestba
13.10.2021


Rgas Latvieu biedrba, 2021. gada 13. oktobr plkst. 19.00 Rgas Latvieu biedrbas Lgo zl, aicina uz Ja Poruka 150 gadu jubilejai velttu literri muzikls uzvedumu T ir mlestba!

Koncertuzvedums T ir mlestba bs Ja Poruka 150 gadu jubilejai velttas dzves un dairades atklsmes dzej, vstuls un mzik, ko sakomponjis Mris Lasmanis, skadarbus izdzieds solists Nauris Indzeris (baritons). Savukrt   aktrise A. Grbe lass J. Poruka vstules, filozofiskas atzias un dzeju.

Sarkojum tiks atklta J. Poruka gara radniecba ar komponistu Emlu Drziu, kur bija rakstnieka laikabiedrs un draugs, k ar komponista Riharda Vgnera mzikas ietekme uz jubilra personbu. Emls Drzi  J. Poruku mdza dvt par latvieu Gti, abus vienoja ldzgas pasaules, tpc koncert izskans klasisks E. Drzia un J. Vtola solodziesmas ar J.Poruka vrdiem, k ar M.Lasmaa  dziesmas ar J.Poruka vrdiem pirmatskaojumi. J. Poruks pasaules lietas nesadalja labs un auns, liels un mazs. Vi aicinja paturt prt, ka ideja ir mkslinieka dvsele, ideja nedrkst mkslinieku atdalt no dzves: Klust beidzot ir skaisti, Klust, kad atzts ir viss. Tas ir dzejnieka ce, kas paslpts klusuma, izmisuma, atirtbas, vientulbas valstb, bezgalg mlestb. Katr via darb staro romantika. T paceas pr kailo, nabadzgo dzvi un piepilda tuks, baigs spju plaisas: Es ticu ka ir laimba, kas svts liesms mirdz, un ja t visa nebtu, vai justu mums tad sirdst Jnis Poruks. 

Rakstnieks un dzejnieks Jnis Poruks (1871 - 1911) bija 20. gadsimta jaunromantisma prstvis, kur izauga no Rietumeiropas idejiskiem strvojumiem, balstjs uz iekjs jtas un dvseles noskam un atklja sava laika emocionli intelektulo attieksmi pret pasauli. Mlestba un pasaules spju izjta, skumjas, kas izpleas pasaules mrog tas raksturoja J. Poruku. 

 

Ieeja par ziedojumu.

Sarkojumu iespjams apmeklt tiem skattjiem, kuri ir vakcinti pret Covid-19, k ar tiem, kuri Covid-19 prslimojui pdjo 6 mneu laik. Apmekljot sarkojumu, nepiecieams uzrdt sadarbspjgu Covid-19 sertifiktu kop ar personu apliecinou dokumentu.

Sarkojums tiks filmts un fotografts. Foto un video materili vlk var tikt izmantoti paskuma publicittei internet (socilajos tklos, medijos).

      Atpaka