117595

Nemiers ar Mieru satiks
11.09.2021


Klavieru duets  AnNo (Antra un Normunds Vksnes), sestdien, 2021. gada 11. septembr plkst. 18.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl, ieldz uz koncertu Nemiers ar Mieru satiks.

Koncertprogramm iekauti M. L. Naimena (M. L. Nyman), I. Arnes, I. Ries, R. N. Cvekovska, A. Vecumnieka skadarbi. Komponistu iedvesmas avots - Jaa Rozentla gleznas, Pareizticgo ikonas, bru Grimmu pasaku tli, Ptera Grneveja kino pasaule un msdienu urbn vide. Savstarpji sabalsojoties un mijiedarbojoties veidojas paa skau telpa, atkljot spilgtu un nianstu emocionlo noskau gammu un pulsciju.

Klavieru duets AnNo - Antra un Normunds Vksnes, k viena no noturgkajm Latvijas kamermziu vienbm, regulri koncertjui gan Latvij, gan rpus ts - ASV, Kand, Anglij, Francij,  Polij, Krievij, Armnij, Lietuv, Somij, Spnij, Zviedrij, Somij, Austrlij un citur. Mzii vairkkrt ierakstjui darbus radio, televzij un CD. 

"their playing is both pleasing and spirited. ... Not without its challenges, this is an irresistible recital that commands attention, both for its music and its creativity." (Alan Becker, American Record Guide)

Duets veicis latvieu skarau R.Kalsona, J.Karlsona, P.Dambja, S.Mences, A.Vecumnieka, I.Zemzara, D.Apernes, I.Mearaupa, I.Arnes, M.Lasmaa u.c. pirmatskaojumus (lielk daa no tiem ir veltjumi Antrai un Normundam Vksnm).  Tie izskanjui ar koncertzls Glenn Gould Studio (CBC centr), Merkin koncertzl ujork, Helsinku Oper un Mzikas akadmij, Vias rtsnam un Mzikas akadmij, Klaipdas universitt un koncertzl, tutgartes mkslu augstskol, Odesas filharmonij, F.opna muzej Varav, koncertzl Nybrokajen 11 Stokholm, Odesas filharmonij, Komitasa kamermzikas zl Erevn un citur.

Klavieru duets muzicjis kop ar LNSO, orestri Rga, Sinfonia concertante, kameransambos ar mziiem E.Saksonu, R.Zaupi, E.Endeli, A.Smani, A.ablovski .Kirfeldu, , D.Bikovsku, D.Tarasovu, J.Stafecki, V.Stankeviu un citiem.

Antra un Normunds Vksnes ir vairku Starptautisku konkursu laureti. Par latvieu komponistu jaunrades veicinanu un aktvu koncertdarbbu Latvij un rzems Antrai un Normundam Vksnm 2001. gad pieirts augstkais Latvijas valsts apbalvojums mzik Liel mzikas balva. 

Bietes uz koncertu iespjams iegdties SIA Bieu Paradze kass un interneta vietn https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/101117

Koncerts tapis ar Valsts Kultrakapitla fonda atbalstu.

Koncertu iespjams apmeklt tiem skattjiem, kuri ir vakcinti pret Covid-19, un ir pagjuas 14 dienas pc pilna vakcincijas kursa pabeiganas vai trs nedas pc saemtas pirms raotja AstraZeneca vakcnas, k ar tiem skattjiem, kuri Covid-19 prslimojui pdjo 6 mneu laik. Apmekljot koncertu, nepiecieams uzrdt Covid-19 sertifiktu kop ar personu apliecinou dokumentu.

Koncerts tiks filmts un fotografts. Foto un video materili vlk var tikt izmantoti paskuma publicittei internet (socilajos tklos, medijos).

 
      Atpaka