117541

Somugru diena 2021
25.09.2021


Turaidas muzejrezervts sararbb ar Rgas Latvieu biedrbas Folkloras komisiju, 25. septembr skot no plkst.12.00 ldz 18.30 Turaidas muzejrezervt,  aicina uz Somugru dienu 2021, kuras daudzveidgs aktivittes bs velttas raas tematikai. T tiks akcentta saruns, ststos, amatu prasmju demonstrjumos, dziesms, dejs, k ar iepazstot Turaidas muzejrezervta ekspozcijas.  

Somugru diens  tiek aktualizta Latvijas otras pamattautas lbieu - kultra kontekst ar citm somugru tautm, k ar latvieiem auj sajust savu tlo senu saknes, saprast lbisko somugrisko savas kultras izpausms.

Laik no plkst. 12.00 ldz 13.00 apmekltji vars iepazt izstdes: biedrbas Randalist mkslas plenra Lvzeme 2021 gleznu izstdi, informatvo izstdi Satezeles pilskalna ststs, k ar ar Turaidas muzejrezervta krjuma priekmetus, kas saistti ar raas tematiku lbieu kultr. aj tematik ievads amatu prasmju demonstrjumi labbu kuana ar spriguiem, graudu malana ar graudberzi, Miedienas bizes pana, k ar muzicana un vrdu sples.  

Laik no plkst. 13.00 ldz 16.00 goda viesi teiks uzrunas, piedalsies lektori gan kltien, gan attlinti no Igaunijas, Somijas un Ungrijas, bet Latviju prstvs Turaidas muzejrezervta ptnieks, vsturnieks Guntis Zemtis ar ziojumu Karotji, tirgotji vai zemnieki? Turaidas lbiei 12.- 13. gadsimt. 

Folkloras programmas ietvaros uzstsies lbieu dziesmu ansamblis Lvlist, folkloras draugu kopa Skandinieki, k ar votu valod dziedoais imeu ansamblis. 

Laik no 16.00 ldz 17.00 Rgas Latvieu biedrbas "Rgas danu muzikantu un dejas meistaru vadb vars izdejot lbieu, igauu, ungru, udmurtu un marieu tautu deju sous.  Sarkojumu  vads Rgas Latvieu biedrbas Folkloras komisijas biedri Rozte Katrna Spa, Aiga Auzia, Ernests Sps un Turaidas muzejrezervta darbinieki. 

No plkst. 17.30 visi vars iepazt ekspozciju Gaujas lbiei Latvijas kultrvstur, k ar izstaigt lbieu taku, ieraugot lbieu kultru no cita rakursa - caur dabas objektiem, uzdevumiem dab  un gt paplaintu informciju izmantojot QR kodu. 

Sarkojum raas tmai bs pieirta ar simboliska nozme k paveikt novrtjums somugru tautu kultras ptan, saglaban un mantoan. o svtku rkoana aizsaks pirms astoiem gadiem Rgas Latvieu biedrb 2014. gad sadarbb ar asociciju Fenno Ugria (Igaunija).  ogad svtki notiek Turaidas muzejrezervt kop ar iepriekjo gadu sadarbbas partneriem somugru tautu valstu vstniecbm (Igaunija, Somija, Ungrija) un SIA Metsa Forest atbalstu. 


Sarkojums notiks brvdab. Apmekljot sarkojumu juzrda sertifikts, kas apliecina, vakcinciju pret Covid 19 vai vrusa prslimoanas faktu.

Ieeja biete Turaidas muzejrezervta apmekljumam.

Sarkojuma darba valoda angu.

Informcija: www.turaida-muzejs.lv,  www.rlb.lv

Lgums dalbu apstiprint ldz 21.09.2021. pa tlruni +37120277930,

e-pasts: margita.poriete@turaida- muzejs.lv

Kontaktpersona: Margita Poriete, pai aizsargjam kultras piemineka Turaidas muzejrezervts  muzejpedagoe

 
      Atpaka