Rīgas Latviešu biedrības senioru koris "eReLBe" 

     

Mākslinieciskā vadītāja Zaiga Lazdiņa
Kontakti: +371 26425163 
 
Koncertmeistare Ingrīda Upmace 
 
Rīgas Latviešu biedrības koris "eReLBe"
aicina savā pulkā dziedātājus visās balss grupās
Mēģinājumi notiek otrdienās, ceturtdienās no  plkst. 18.00 līdz 21.00 
Rīgas Latviešu biedrības 420. telpā. 

 
Senioru koris “ERELBE” izveidojās 2010.gadā, dziedātājiem labākajos gados atdaloties no Rīgas Latviešu biedrības jauktā kora, kura sastāvā viņi bija kopš RLB kora atjaunošanas dienas-1989.gada.
Koristiem pievienojušies jauni dalībnieki-dzīvespriecīgi un dziesmu mīloši seniori.
Kora mākslinieciskā vadītāja un tā dvēsele no kolektīva dibināšanas dienas ir Zaiga Lazdiņa-Radziņa, kuras vadībā apgūts daudzpusīgs repertuārs- no tautas dziesmu apdarēm, populāru komponistu estrādes dziesmām līdz garīga rakstura  skaņdarbiem. 
 
 
 
Tas dod iespēju koncertēt dažādās vietās un dažādiem klausītājiem gan Latvijā, gan ārpus tās. Arī piedalīšanās koncertā Barbershop night -2017. un 2018. gadā sniedza gandarījumu klausītājiem un dalībniekiem ar nepiespiesto muzicēšanu un brīvo atmosfēru.  
 Ar savu sniegumu koris “ERELBE” iepriecinājis klausītājus RLB namā, pansionātos, skolās, pilīs, baznīcās, ciemojies pie sadraudzības kolektīviem u.c.

Draudzības koncerts Ozolniekos un Rundālē.
 
 
 
 
Koru skatēs kolektīvs vienmēr saņēmis augstu novērtējumu gan no pašmāju, gan ārzemju žūrijām. 
Neskatoties uz laika apstākļiem, dziedātāji ar prieku un gandarījumu piedalās ikgadējos Senioru dziesmu svētkos un Latvijas Vispārējos Dziesmu un deju svētkos.

 
            Foto: Inta Lankovska 
 
 Pateicoties neatlaidīgam darbam desmit gadu garumā, koris sasniedzis ievērojamus rezultātus- no 1. pakāpes diploma koru skatē 2013.gadā līdz  2018.gada Dziesmu un deju svētku augstākajam novērtējumam skatē, iegūstot lielo balvu koru karos.
 
 
 

 Savu optimismu un dzīvesprieku kora dalībnieki demonstrējuši arī starptautiskos koru festivālos un konkursos: 8.Pasaules koru olimpiādē iegūstot zelta un sudraba diplomus.
 
2017. gada 3. Eiropas koru olimpiādē izcīnīta sudraba medaļa kategorijā “Folklora ar pavadījumu”. 
 
 
 
Jau iepriekšējos gados dziedātāji RLB jauktā kora sastāvā piedalījušies Ziemeļvalstu dziesmu svētkos Zviedrijā, Norvēģijā, Lietuvā un Igaunijā. 2015.gadā ar prieku koris piedalījās Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos Latvijā. 
 
Dziedātprieks un panākumi 2018. gada koru karos spārnoja diriģenti jaunam izaicinājumam-kolektīva  dalība starptautiskajā koru festivālā -Krakovā 2019. gadā.
 
 
Koris ERELBE piedalījās garīgās mūzikas konkursā. 12 kolektīvu vidū koris  izcīnīja zelta diplomu un daudz atzinīgu vārdu no starptautiskās žūrijas puses. 
 
 
 
Krakovā kolektīvs ar savu sniegumu priecēja klausītājus draudzības koncertos kopā ar citu valstu koriem. 
 
 
Diriģentei Zaigai Lazdiņai-Radziņai padomā ir vēl daudz dažādu projektu kolektīva gara un mākslinieciskās prasmes pilnveidošanai. Desmit gadi aizritējuši kā piedzīvojumiem bagātīgs un aizraujošs putna lidojums.  
Diriģente ar moto:   “Uzņemies  risku un uzdrīksties mainīties. Ja neiesi kopsolī ar laiku, paliksi iepakaļ un vērosi    visu no attāluma” sekmīgi vada kora ERELBE dziedātājus uz jauniem izaicinājumiem jaunajā desmitgadē.