Council and Board

The Riga Latvian Society’s Council is a decision-making structure in between General Meetings of the members.

The Council:

The RLS Council consists of 36 members. The council is elected by the General Meeting of the members. The time of powers of the Council’s member is 3 years.

The Riga Latvian Society Council’s members
Guntis Gailītis – RLS chairman
Gaida Jablovska
Jānis Briedis
Marija Heislere-Celma  
Skaidrīte Naumova
Valdis Gavars   
Mairita Solima
Kārina Pētersone
Ivars Strautiņš 
Arvīds Bomiks
Jānis Brikmanis
Ilze Būmane
Normunds Dreģis
Dagnija Dreika
Ilva Duļevska
Anita Feldmane
Mārtiņš Jauģietis
Jānis Atis Krūmiņš
Stella Līpīte
Edgars Mucenieks
Margita Poriete
Dzintars Puriņš
Gunta Rasa
Dace Paegle
Ernests Spīčs
Mirdza Stirna
Jānis Vidriķis
Rasma Kļaviņa  
Vineta Poriņa   
Margarita Želve
Anita Grūbe
Juris Švolkovskis

The Riga Latvian Society’s Board ensures the implementing of the aims written in the statutes and the fulfilment of the General Meeting’s and Council’s decisions, and is responsible for the RLS economic activities. The RLS Board has 7 members, including the RLS chairman and vice-chairman. The Board is elected to 3 years.  
 

The Riga Latvian Society Board’s members
Guntis Gailītis – RLS Chairman
Gaida Jablovska
Ivars Strautiņš 
Marija Heislere-Celma 
Jānis Briedis
Skaidrīte Naumova
Valdis Gavars